Gecertificeerd bedrijf voor
keuring, inspectie en veiligheid

Diensten

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als de NEN 3140/NEN-EN 50110 wordt beschreven hoe u als werkgever aan deze verantwoordelijkheid kunt voldoen.

De NEN-EN 50110 en NEN 3140 omvatten de eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. Ook zijn deze normen van toepassing op het gebruik, onderhoud en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen.

De arbeidsinspectie, verzekering maatschappijen en accrediterende bedrijven eisen een visuele bevestiging dat arbeidsmiddelen zoals ladders, trappen, steigers, elektrische arbeidsmiddelen, noodverlichtingen en blustoestellen gecontroleerd en of onderhouden zijn.

Dit is wat KIV-NOORD voor u betekenen kan op het gebied van inspecties en onderhoud:

 • Inspectie en onderhoud blusmiddelen
 • Inspectie en onderhoud brandslanghaspels
 • Inspectie en onderhoud droge blusleidingen en stijgleidingen
 • Inspectie en onderhoud elektrische arbeidsmiddelen
 • Inspectie en onderhoud steigers en trappen
 • Inspectie en onderhoud valbeveiligingen
 • Inspectie en onderhoud noodverlichting
 • NEN 3140 inspectie en rapportage elektra gebouwgebonden installaties
 • Inspectie en rapportage zonnestroominstallaties
 • Legionella bestrijding en beheersing
 • Keerklep inspectie waterleidingen
 • Inspectie en onderhoud autolaadkranen en laadkleppen
 • Inspectie en onderhoud hijswerktuigen
 • Opleveringen elektrische installaties NEN 1010 Deel 6
 • Vervangen en uitbreiden van elektrische verdeelinrichtingen
 • Vervangen en vernieuwen van verlichtingsinstallaties
 • Inspectie en onderhoud van EHBO-middelen en AED's

Meer details?
Neem contact met ons op:

Bel Frans Attema
085 760 90 40

Neem contact op