Bedrijfsinformatie

Erkenningen en certificaten

 

Eenonderhoudsbedrijf voor brand en arboveiligheid kan niet zonder erkenningen van deskundigheid.

Kiv-noord is voor Reob, Vca & Iso9001 gecertificeerd.

Daarnaast is Kiv-noord als deskundig bedrijf erkend door insecteur-generaak inspectie leefomgeving en transport (ILT) voor het onderhoud van blussers, slangen en blusgasinstallaties voor de scheepvaart.

Onder aan de pagina vindt u onze leveringsvoorwaarden en privacy verklaring van Kiv-noord


REGELING ERKENNING ONDERHOUD

BLUSMIDDELEN: REOB

De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen (REOB) omvat een aantal wettelijke eisen en dient ter verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan blusmiddelen.

De erkening is gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken.

De erkenning wordt beheerd door het CCV en wordt afgegeven door Kiwa en het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

 

De regeling is opgesteld in overleg en in samenwerking met:


Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaartinspectie)

Ministerie van Binnenlandse Zaken (Inspectie voor het Brandweerwezen)

Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer

Verzekeraars (TBBS)
VEILIGHEID CHECKLIST AANNEMERS: VCA

Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor werknemers als tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten en aannemers).

Om bedrijven die diensten verlenen aan de petrochemische industrie te beoordelen en te certificeren op hun veilige werkwijze ontwikkelde de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) VCA, wat VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) betekent.

In feite is VCA meer dan een checklist.

Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Dat de organisatie bevoegd is voor werkzaamheden met betrekking tot de scheepvaart.

De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving en de fysieke veiligheid naleven.

Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen. 


Met een VCA certificaat wordt aangetoond dat KIV-NOORD op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Veel opdrachtgevers stellen een VCA-certificering als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten, simpelweg vanwege het gemak en de zekerheid dat een aannemer een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering voert.


ISO 9001 KWALITEITSMANAGEMENT

De internationaal meest gekende kwaliteitsmanagement norm die wordt toegepast door meer dan een half miljoen organisaties in 150 landen.

 

Met een ISO 9001- certificering laat KIV-NOORD zien dat de organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en wet -en regelgeving.
Hiermee garandeert KIV-NOORD haar klanten en netwerk kwaliteit hoog in het vaandel te hebben.

 

De nadruk van dit kwaliteitsmanagementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van management.

Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.ERKENNING ILT SCHEEPVAART

De inspecteur-generaal inspectie leefomgeving en transport heeft verklaart dat KIV-NOORD als deskundige erkend is voor de keuring en het onderhoud van brandblussers en slangen aan boord van schepen. KIV-NOORD toont hiermee aan dat de organisatie bevoegd is voor werkzaamheden met betrekking tot de scheepvaart.

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving en de fysieke veiligheid naleven.

 

Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen. 
ERKENNING ILT VAST INGEBOUWDE BRANDBLUSINSTALLATIES

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving & Transport verklaart, gelet op: artikel 10.03b lid 9 van Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (1995) en artikel 10.03b lid 9 van Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG, dat KIV-NOORD is toegelaten voor de keuring aan boord van binnenschepen van:

vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van machinekamers, ketelruimten en pompkamers. KIV-NOORD mag installaties met de volgende blusmiddelen controleren:

  * CO2 (koolstofdioxide)

  * HFC 227 ea (FM200)

  * IG-541 (Inergen)

  * FK-5-1-12 (Novec 1230)

LEVERINGSVOORWAARDEN

De leveringsvoorwaarden van KIV-NOORD vindt u door op de Header te klikken.


AVG Privacy Verklaring

Wanneer u op de Header klikt download u de volledige privacy verklaring omtrent de Algemene Verordening Persoonsgegevens.