Scope 10

  • DEGRA heeft KIV-NOORD SCIOS Scope 10 gecertificeerd.
  • In Nederland doen zich jaarlijks een groot aantal grote branden voor, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Zij zorgen gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting ruim 500 miljoen euro. Ondeugdelijke elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand bij bedrijven. Drie op de vijf branden wordt veroorzaakt door elektra. Elektra behoort hiermee tot de top 3 van brandoorzaken naast onder andere brandstichting.

  • Door toenemende schadelast, in een zeer concurrerende markt, is het voor verzekeraars van belang om grip te krijgen op dit brandrisico om de verzekeringsportefeuille rendabel te krijgen en te houden.

Hoe ontstaat een elektrabrand?

  • Overmatige warmte ontwikkeling, als gevolg van een afwijking in de elektrische installatie of een daarop aangesloten verbruiker.
  • Overgangsweerstanden, als gevolg van slechte elektrische verbindingen.
  • Vlambogen, als gevolg van kortsluiting of door mechanische beschadigingen van snoeren, stekkers en kabels.
  • Oververhitting door thermische isolatie, als gevolg van geen koeling of onjuiste dimensionering van geleiders.
  • Overbelasting, als gevolg van onjuiste en falende beveiligingen. 
  • Lek- of zwerfstromen veroorzaakt door aardlekfouten.

SCIOS Scope 10 is de inspectie methode welke het SCIOS heeft opgesteld voor het verbond van verzekeraars. Een Scope 10 inspectie kan niet zonder een NEN3140 (Scope 8) inspectie plaatsvinden, omdat de veiligheid voor elektrische schok geldt voor mens en dier en deze mede de staat van de elektrische installatie onderdelen bepalen. KIV-NOORD BV heeft inspecteurs met Scope 8 en 10 certificeringen. Onze inspecteurs voldoen daarnaast op het gebied van elektrotechnische inspecties over de vakbekwaamheidseisen zoals die door Scope 8 en 10 worden voorgeschreven. Dit betekent dat de door KIV-NOORD BV uitgevoerde inspectie voldoet conform SCIOS Scope 8 en 10. Deze werkwijze garandeert een zorgvuldige en uniforme uitvoering van de inspectie en rapportage. Tevens wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden vanuit het Bouwbesluit, arbeidsveiligheidsbepalingen en de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot kennis van zaken, eenduidigheid en objectiviteit.