NEN 3140 Elektrische arbeidsmiddelen

De NEN3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan elektrische installaties. Hieronder vallen ook elektrische apparaten en elektrische arbeidsmiddelen.

Bij laagspanningsinstallaties is de norm ook van toepassing op:

  • het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen
  • het onderhoud van elektrische arbeidsmiddelen
  • de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • het beheer van elektrische arbeidsmiddelen


Elektrische apparatuur en elektrische arbeidsmiddelen moeten periodiek worden geïnspecteerd. Voorbeelden van deze apparatuur zijn elektrisch handgereedschap, verplaatsbare leidingen en handlampen, maar ook verplaatsbare toestellen zoals pc's, stofzuigers, kacheltjes en koelkasten. Bij tijdelijke installaties geldt het voor zwerfkasten, bouwlampen, trilnaalden, enzovoort.

 

Het doel van de inspectie van elektrische apparatuur is tijdig afwijkingen constateren die bij gebruik tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Elektrisch materieel moet periodiek worden geïnspecteerd door middel van metingen en beproevingen en visueel worden gecontroleerd op onder meer beschadigingen. De installatie- en werkverantwoordelijke binnen het bedrijf of organisatie moet ervoor zorgen dat het elektrische materieel, handgereedschappen en dergelijke periodiek worden geïnspecteerd.

 

KIV-NOORD houdt een databestand up-to date om de installatie- en werkverantwoordelijke binnen bedrijven of organisaties te kunnen ontzorgen. Door automatisering komen adressen waar periodiek geïnspecteerd moet worden naar voren en worden afspraken door KIV-NOORD gemaakt. Elk item wordt voorzien van een onuitwisbaar uniek kenmerk en voorzien van een digitaal certificaat.

 

Bij kleine tekortkomingen repareert KIV-NOORD ter plaatse zodat het toestel of handgereedschap weer direct deugdelijk, functioneel en inzetbaar is.