MVO ondernemen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO is niet iets nieuws maar een vanzelfsprekendheid. Omzien en beheren van ons milieu en natuur. Netjes en eerlijk zaken doen in gewone taal. Daarnaast is het maatschappelijk betrokken zijn bij de omgeving maar vooral ook goed werkgeverschap.

KIV-NOORD BV zoekt de balans tussen de mens, het milieu en de continuïteit van KIV-NOORD in haar directe omgeving.
Ondernemen met respect voor milieu en maatschappij is bij KIV-NOORD vanzelfsprekend. De mens staat daarin centraal. Zonder de juiste mensen op de juiste plaats kan men niets betekenen voor het milieu en de maatschappij.

 

Door middel van het nieuwe rijden in de meest schone Euro 6 bestelbussen. Het minimaal laden en het zorgdragen voor de juiste bandenspanning is er veel brandstof bespaard en uitstoot van CO2 vermeden. Door adequate werkvoorbereiding en planning worden meerdere ritten en lange tussenafstanden voorkomen. De monteurs van KIV-NOORD zijn breed opgeleid zodat zij zelfstandig een klus kunnen klaren. Meerdere disciplines door één team op één montage wagen.

Van ons afval wordt 70% hergebruikt. 30% wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Op het bedrijfspand van KIV-NOORD liggen 45 zonnepanelen en bestaat de binnenverlichting grotendeels uit LED verlichting.

Zoals genoemd zijn de mensen het belangrijkste deel van ons bedrijf. Saamhorigheid en verbondenheid. Kansen tot kennis en ontwikkeling door opleidingen behoren bij onze grondbeginselen. Mensen kansen bieden vanuit een werkloosheid een afstand tot de arbeidsmarkt of een stage plaatst behoren tot het sociale domeinen van KIV-NOORD. Onze laatst ingetreden werknemer was met 58 jaar zijn baan verloren om economische redenen. Heeft in de ww gezeten en is aangenomen bij ons bedrijf omdat KIV-NOORD naar capaciteit en kwaliteit kijkt. En niet naar ras, afkomst of leeftijd.
Korte lijnen tussen werkgever en medewerkers levert een actief en enthousiast team op. Zo is er door een werknemer een voorstel gedaan om er over na te denken, om een persoon met lichamelijke handicap, maar met veel verstand van zaken, op te nemen in ons team.
KIV-NOORD geeft haar medewerkers alle medewerking om deel te nemen aan de vrijwillige brandweer of het rode kruis. Andere mensen helpen in nood is een plicht die ons allen aangaat.

 

Door winst te maken in de onderneming heeft KIV-NOORD bestaansrecht en waarborgt zij haar continuïteit. Daarnaast kan zij in mensen en duurzame productie middelen investeren. Maar ook in sponsering en een helpende hand.

Sponsering is niet alleen het gemakkelijk overmaken van een donatie. Sponsering is bij KIV-NOORD juist actief meedenken bij evenementen en het kosteloos beschikbaar stellen van blus- en veiligheidsmiddelen. Zo heeft de club, het evenement en de maatschappij drie keer meerwaarde aan sponsering door KIV-NOORD.

 

Van onze leveranciers verwachten wij fair trade. KIV-NOORD toets daar op. Producten die door kinderhanden worden gemaakt worden niet door ons verkocht. Zoals wij behandeld willen worden behandelen wij ook onze klanten en mensen.

 

Voor 2022 is het doel van 25% minder afvalkosten bereikt door beter afval te scheiden en logistiek efficiënter afval op te laten halen.

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doel van KIV-NOORD voor 2022 is het aannemen van een “oudere” werknemer en 20% vermindering van brandstofkosten en CO2 uitstoot. Door in nieuwe bedrijfwagens te investeren is de emissie uitstoot van het wagenpark gehalveerd

 

De balans tussen People, Planet en Profit daar draait het om!