Inspecties van Zonnestroominstallaties

  • DEGRA heeft KIV-NOORD SCIOS Scope 12 gecertificeerd.

De groei en de toepassing van duurzame energie technieken is niet meer te stuiten binnen de elektrotechniek. Zonnepanelen zijn daar een groot voorbeeld van. 

Het doel van een Scope 12 inspectie is het bepalen van de toestand van de zonnestroom installatie DC- en AC zijdig. Vanwege de bijzondere discipline binnen de elektrotechniek is hier een aparte Scope methode voor ontwikkeld naast Scope 8 en 10.
Naast een periodieke inspectie (PI) kent Scope 12 ook een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). De EBI wordt uitgevoerd bij oplevering van de zonnestroominstallatie. Een PI kan niet uitgevoerd worden wanneer er geen basisveslag (EBI) aanwezig is. In dat geval wordt er een EBI uitgevoerd.

KIV-NOORD BV heeft inspecteurs met Scope 12 certificeringen en hanteert de methoden van Scope 12 voor inspectie en rapportage. 
Het verbond van verzekeraars of de financierder van de zonnestroominstallatie is vaak de eisende partij.

Tijdens de inspectie wordt de status en aanleg in een rapportage vastgelegd door middel van:

  • Visuele inspectie van de installatie onderdelen
  • Meting en beproeving van de installatie onderdelen
  • Controle en beoordeling installatieplan, ballastplan, elektrische schema's en constructieberekeningen