Evenementen

Evenementen worden door KIV-NOORD gesponsord door middel van het beschikbaar stellen van de benodigde blustoestellen die doorgaans worden vastgesteld op last van de brandweer om het evenement te mogen organiseren. In ruil daarvoor vraagt KIV-NOORD de vermelding en naamsbekendheid op brochures en leaflets van het evenement.