NEN3140 Inspecties Bisschop Möller Stichting

Opdrachtgever:  Bisschop Möller Stichting
Jaar:  2020

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als de NEN 3140/NEN-EN 50110 wordt beschreven hoe u als werkgever aan deze verantwoordelijkheid kunt voldoen.